Først ute i Norge med «soft landing» system på havnekran

På bildet driftsingeniør Arne Hellebø og kranfører Olav Vaagen som har vært med å installere "soft landing" systemet.

Som den første havna i Norge har Grenland Havn installert et system på sin største mobile havnekran som sørger for «soft landing»  av containere. Det forteller teknisk sjef Sten Ulrik Heines.

Dette tiltaket er gjort for ytterligere å redusere støy ved håndtering av containere på Breviksterminalen. Systemet gjør at hastigheten på en container som losses reduseres automatisk når den nærmer seg terminaldekket. Det reduserer støyen når containeren settes på bakken.

-Vi har vært på besøk i Fredericia Havn i Danmark hvor systemet har vært i bruk et års tid, og er glade for å få på plass dette støyreduserende tiltaket på Breviksterminalen, sier Heines.

Grenland havn vurderer også bruk av moderne teknologi på annet utstyr som skal kjøpes inn, blant annet på nye containeråk med såkalt «shock absorbing system».