Flaskevann skal eksporteres fra Breviksterminalen

Informasjonsmøte om etableringen ble gjennomført 19. juni. Tilstede var representanter fra Norway Spring Water as, Porsgrunn kommune, Tangen Eiendom as, Norcem, Grenland Havn IKS, Renor og beboere i området. Foto: Vivi Sævik/PD.

«Vann er en undervurdert ressurs her i Norge» sier Sverre Hammer, daglig leder i Norway Spring Water. Selskapet planlegger etablering av fabrikk for å tappe vann på flasker for utskipning via Breviksterminalen til Midtøsten. Brevik og Breviksterminalen ble det naturlige valget for en slik etablering fordi vannet i Porsgrunn kommune har høy kvalitet og ikke minst fordi logistikken vil bli svært enkel. Norway Spring Water har fått lisens fra Porsgrunn Kommune som gir dem mulighet til å tappe vann fra Porsgrunns drikkevannskilde 150 meter fra der hvor fabrikken skal etableres. Vannet vil bli tappet på flasker i en circa 200 kvadratmeter stor og 7 meter høy bygning som planlegges bygd våren 2020 på den såkalte Barnehagetomta ved Breviksterminalen. Tomta er eid av Tangen Eiendom as og området er regulert til industri. Flaskevannet vil fraktes i containere til Breviksterminalen som ligger like ved og derfra skipes ut til Midtøsten.

Onsdag 19.juni avholdt Tangen Eiendom as ved Grenland Havn og Norcem, og Norway Spring Water as et åpent informasjonsmøte for å fortelle om planene for etableringen. Tilstede var representanter fra Porsgrunn Kommune, Norcem, Renor og naboer som bor i umiddelbar nærhet til Breviksterminalen.

Norway Spring Water er i dialog med distributører i Midtøsten og dersom alt går etter planen er det forventet at de første leveransene kan bli sendt i løpet av 2020. Sverre Hammer v/Norway Spring Water har ambisjon om at dette skal Norges mest miljøvennlige vannfabrikk. Fabrikken vil kunne gi 7-10 nye arbeidsplasser og Norway Spring Water vil vektlegge fortsatt bruk av lokale samarbeidspartnere videre i etableringen.

Sverre Hammer, daglig leder i Norway Spring Water as. Foto: Vivi Sævik/PD