Kontaktinformasjon

Brevik fergesentral

Besøksadresse
Fjordbåtkontoret
Brevik Fergeselskap IKS
Langbrygga
3950 Brevik

Telefon: 35 56 32 00.
Kl. 07.00-15.00
Telefaks: 35 56 32 01

Postadresse
Brevik Fergeselskap IKS
Postboks 1
3991 Brevik

E-post: post@fergene.no.

Helgeroafergene

Drift
Jan Erik Weel Johansen og Janne Weel Johansen

Adresse
Stoksund
3295 Helgeroa
E-post: bestilling@helgeroafergene.no.
Telefon: 47 27 57 02.