Et historisk pang!

De tre kranene på Tinfoskaia går inn i industrihistorien.

Eramet Herøya river i disse dager kranene ved indre kai. Det vil si, de har engasjert selskapet AF Decom til å forestå demonteringen. Kranene sprenges ned i tre planlagte salver i løpet av november og desember 2017.

Tinfoskaia var tidligere omlastningssted for råvarer og ferdigvarer til og fra industrien på Notodden. Koks, kull og malm skulle opp til Notodden, og i retur kom tremasse, ferrosilisium og mangan. Da fabrikkene på Notodden ble lagt ned i 1987 opphørte denne trafikken. På kaia står tre store grabbkraner som ble nyttet til lossing og lasting fra skip til lekter og til lagerområde på land.

I dag er Tinfoskaia råstoffkai for Eramet. Malm og koks enten lagres på området eller transporteres direkte til fabrikken.

Skipene som har losset på kaia de siste årene har i økende grad vært utstyrt med eget lasteutstyr, og er såkalte «selvlossere». Kranene fra midten av 1900-tallet har dermed blitt stående mer eller mindre ubrukt. Fjerning av kranene vil frigi viktig areal for bulkhåndtering på Tinfoskaia.

Grenland er et levende industriområde. Gammel teknologi må vike til fordel for innovasjon og nye muligheter. Når kranene er jevnet med jorden, går tre blikkfang inn i industrihistorien.