Endring i togtilbudet på Breviksterminalen

CargoNet reduserer togtilbudet på Breviksterminalen. Foto: Grenland Havn

CargoNet innstiller togavgangen på fredager med virkning fra 1. april 2018.

Knut Brunstad i CargoNet opplyser at mandagsavgangen opprettholdes, men for å kompensere for bortfallet av fredagsavgangen vurderes muligheten for å øke toglengden fra 450m til 600m.

-Noe av godset på fredager overføres til mandagsavgangen, så vi forventer økte volumer her, sier markeds- og logistikksjef i Grenland Havn, Jan Einar Skarding. Grenland Havn har forståelse for at det må tas økonomiske hensyn, men det er beklagelig at frekvensen går ned fra to til en avgang pr. uke.

Det er igangsatt initiativ i Grenland for re-etablering av jernbansporet til Herøya Industripark, og bruk av Borgestad stasjon for heltogoppsett. Grenland Havn vil sammen med CargoNet arbeide aktivt for økte godsvolumer, og håper på en rask re-etablering av flere togavganger til/fra Breviksterminalen.