Eiendom til leie

Grenland Havn IKS har eiendom i Skien, Porsgrunn og Bamble kommune. I tillegg til areal på våre havneterminaler har vi for øyeblikket ledig kontorlokaler til leie. Ta kontakt med Hege Svendsen på tlf 97618196 eller e-post hs@grenland-havn.no dersom du vil vite mer.

 


Kontorlokalene i Brevik med Telemarks fineste utsikt er nå til leie!
Tenk deg å jobbe noen meter fra kaikanten i et tårn med vinduer på alle kanter. Vi har nå ledige lokaler i tårnet hvor trafikksentralen tidligere holdt til i Brevik.
Les mer om kontorlokalene her