Forslag til ny prisliste for 2021 er nå ute på offentlig høring

Forslag til ny prisliste for Grenland Havn IKS med virkning fra 1. januar 2021 er nå ute på offentlig høring. Administrasjonen i Grenland Havn IKS har lagt frem et forslag til endringer i prisliste som skal gjelde fra og med 1.januar 2021. Vi er pålagt å sende endringer i farvannsavgift/anløpsavgift på høring blant brukerne av
Les mer

Nytt representantskap ledes av Trond Ingebretsen

Grenland Havn IKS eies av Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, og det er gjennom representantskapet at kommunene utøver sin myndighet. Representantskapet består av 12 medlemmer som er politisk oppnevnt, med 4 representanter fra hver kommune. Som følge av kommunevalget i 2019, er det ny sammensetning. I de fire neste årene skal representantskapet ledes av Trond
Les mer

Gjestehavnene åpner i helgene fra 1.mai

For å begrense spredningen av koronaviruset, vil kommunene fortsette med restriksjoner for bruk av gjestehavner også i perioden fra 1. mai til og med 10. juni. Kommunene Porsgrunn, Skien, Bamble og Larvik har bestemt at gjestehavnene kan holdes åpne i helgene, dvs fredag fra kl 16 og frem til søndag kl 20. For å begrense
Les mer

Vannfabrikk blir etablert ved Breviksterminalen

Tangen Eiendom AS som er 50% eid av Grenland Havn IKS har inngått avtale med Norway Spring Water AS om utleie av tomt ved Breviksterminalen. Norway Spring Water AS skal bygge vannfabrikk som er ventet å stå klar i 2021.

Les mer

Stengte gjestehavner

Som et tiltak for å hindre smittespredning av koronavirus har kommuneoverlegene i Bamble, Porsgrunn, Skien, Kragerø og Larvik vedtatt at gjestehavner og uthavner skal holdes stengt til og med 13.april.

Les mer