Bærekraftig miljøledelse i Grenland Havn

Grenland Havn IKS har fått fornyet sitt miljøsertifikat for perioden 2018-2021.

Det er Det Norske Veritas som foretar revisjonen av virksomheten, og som utsteder sertifiseringen som bekrefter at bedriftens miljøstyringssystem oppfyller kravene i den internasjonale miljøstandarden ISO 14001-2015. Denne standarden bidrar til økt fokus på ytre miljø og kontinuerlige forbedringer ut over de kravene myndighetene setter.

Grenland Havn IKS ble miljøsertifisert første gang i 2008 etter ISO 14001:2004. Den nye utgaven av standarden har til hensikt å styrke organisasjonens engasjement for en bærekraftig utvikling og ressursbruk, og omtanke for klimaendringer og økosystemer.

Som del av miljøpolitikken har selskapet utformet en miljøvisjon: Grenland Havn IKS skal kontinuerlig redusere miljøbelastningen relatert til egen virksomhet og være en pådriver for at tilknyttet virksomhet gjør det samme, fortrinnsvis gjennom samarbeid og anvendelse av ny teknologi.