Skip to content

Hege står for havnens markedskommunikasjon internt og eksternt. I tillegg har hun det kommersielle og kontraktsmessige ansvaret for Grenland Havns kunder.

Hege Svendsen
Markedssjef
hs@grenland-havn.no