«All time high»

Det har aldri tidligere blitt fraktet mer gods over Grenland Havn, som ser en oppgang på 8 % i 2017.

Nesten 12 millioner tonn gods ble fraktet over offentlige og private kaier i Grenland Havn i løpet av 2017. Dette er «all time high», og en økning på 8 % i forhold til 2016.

Økningen i volum har vært både innen tørrbulk (6 %), våtbulk (13 %) og stykkgods (2 %), mens det har vært en  nedgang i antall containere og bilimport, da særlig over Breviksterminalen. Til gjengjeld har ro-ro trafikken holdt seg stabil.

Fjordline har hatt en økning i både passasjerer, biler og gods over Langesund Fergeterminal.

Det er også økning i gods over Skien Havneterminal, og det skyldes særlig oppdrag knyttet til jernbaneprosjekter.

Flere av industribedriftene, deriblant Yara, Eramet, Ineos og Stena Recycling, har også sett en betydelig volumøkning over sine terminaler i 2017. – Det skjer mye spennende i Grenland i tiden fremover, og vi fortsetter arbeidet med å tilrettelegge for bedre fremføringsforhold både for skip og næringsliv, sier havnedirektør Finn Flogstad.

– Vi er meget godt fornøyde med at skipstrafikken i Grenland har hatt en så positiv utvikling i 2017.