VI SØKER TEKNISK SJEF

 

Grenland Havn IKS søker ny teknisk sjef. Den spennende stillingen ble ledig etter at tidligere teknisk sjef Torben Jepsen fikk stillingen som Havnedirektør fra juni. Som vår nye tekniske sjef vil du få det overordnede ansvaret for alle bygg, kaianlegg, eiendommer, installasjoner, fartøy, maskiner og kraner som Grenland Havn IKS eier eller har ansvaret for. Du vil representere Grenland Havn IKS i ulike prosjekter, og du vil ha personalansvar for kranførere, driftsingeniør og havnebetjenter. Du må også være en pådriver for grønn havneutvikling og ta ansvar for miljøsertifisering.

 

ANSVARSOMRÅDER

 

 • Ivareta og videreutvikle havnas fasiliteter og tekniske posisjon
 • Sørge for kvalitet og rasjonell forvaltning i alle selskapets prosjekter
 •  Overordnet ansvar for drift, vedlikehold og miljøsertifiseringer
 • Ansvar for HMS, innkjøpsavtaler for løpende anskaffelser og planer for systematisk vedlikehold
 •  

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

 

 • Ingeniør/sivilingeniør innen relevant fagområde
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring med drift og vedlikehold av bygg og teknisk utstyr
 • Erfaring med strategisk ledelse og økonomistyring
 •  

VI TILBYR

 

 •  Store og spennende prosjekt
 • Mulighet til å jobbe med politiske prosesser og lokalt næringsliv
 • Et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og gode pensjons-og forsikringsordninger
 •  

OM ARBEIDSGIVEREN

 

Grenland Havn er en av Norges viktigste og mest trafikkerte havner. Havnen skal videreutvikles for å møte et betydelig transportbehov, som industri og reiseliv representerer. Sammen skal vi bidra til regionens bærekraftige næringsutvikling og nye og eksisterende brukeres konkurransekraft. Grenland Havn er sterkt involvert i utviklingen av det planlagte industri-og havneområdet Frier Vest.

Hensynet til miljø og lokalsamfunn vil videre være en viktig del av den kommersielle og regionale utviklingen, hvor Grenland Havn IKS skal bidra til at regionen framstår som et attraktivt kystområde.
Grenland Havn IKS er eid av Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner og har i dag 17 ansatte.

Fullstendig stillingsannonse med link for å legge inn søknad finner du her.

 

Anbefalte innlegg