Stilling ledig – Havnedirektør

Vil du lede arbeidet med å forme fremtiden i en av Norges største og viktigste havner? Grenland Havn IKS vil videreføre og utvikle selskapets rolle som infrastrukturforvalter og næringsutvikler innenfor selskapets rammer. Havnen er et viktig knutepunkt mellom land og sjø og skal møte samfunnets forventninger til bærekraftig virksomhet. Vår nye havnedirektør må ha evne til å tenke strategisk, være taktisk klok og handlekraftig. Vi ser for oss en havnedirektør som: 

– Er utviklingsorientert med evne til analytisk og strategisk tilnærming til virksomheten. 

– Har gjennomføringskraft og evne til å skape engasjement og involvering i organisasjonen. 

– Er en relasjonsbygger som skal være proaktiv i forholdet til havneutvikling, forretning og forvaltning.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å lede, drifte og utvikle Grenland Havn IKS som organisasjon og viktig samfunnsaktør.
 • Videreutvikle vårt kundefokus, og skape merverdi for våre samarbeidspartnere, kunder og interessenter gjennom kontinuerlig produktutvikling.
 • Sørge for at selskapet til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene.
 • Fremme kunnskapen om og forståelsen av havnen og sjøtransportens betydning i våre omgivelser.
 • Sørge for at Grenland Havn IKS drives forretningsmessig forsvarlig.
 • Deltakelse i datterselskap
 • Videreføre og kontinuerlig forbedre selskapets miljø- og klimabidrag.

Kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring. Gjerne fra ledelse i skjæringspunktet mellom kommersiell og offentlig virksomhet.
 • God rolleforståelse med evne til å avveie hensyn til økonomi og samfunnsoppdrag innenfor selskapets rammebetingelser.
 • Høy grad av integritet, en tydelig og trygg lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt.
 • Fortrinnsvis høyere utdannelse.
 • Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby en utfordrende og spennende topplederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i utviklingen av havnevirksomheten. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Selskapet har firmahytte på fjellet og langsiktig leieavtale for hus på Langøya.

Kontaktpersoner og søknadshåndtering

 • I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
 • Vår rådgiver i Ambire as; Kristin Skjold-Larsen, tlf. 909 69 051 kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale innledningsvis. For mer informasjon kan også styrets leder, Roy Vardheim, kontaktes på tlf. 913 27 716, samt havnedirektør Finn Flogstad kontaktes på tlf. 90766135. Se for øvrig selskapets hjemmesider www.grenland-havn.no og på facebook.

Om arbeidsgiveren

Grenland Havn er en av Norges viktigste havner. Havnen skal videreutvikles og aktivitetene økes, med forankring i de betydelige transportbehov som industri og reiseliv representerer. Havnen skal bidra i regionens næringsutvikling og sikre og forbedre konkurransekraften til eksisterende og nye brukere. Hensynet til miljø og lokalsamfunn skal være en naturlig del av den kommersielle og regionale utvikling. Grenland Havn IKS skal bidra til at regionen framstår som et attraktivt kystområde.
Godsvolumet på Breviksterminalen er i sterk vekst og er den viktigste stykkgodsterminalen for regionens industri og næringsliv. Høy regularitet for drift av mobilkranene og økt drift av jernbanetilbudet til/fra terminalen vektlegges. Økt fremtidig bruk av autonome fartøy og kjøretøy vil bidra til endringsbehov.
Langesund Fergeterminal er hovedterminal for gods og passasjerer til/ fra Danmark og linjetilbudet ønskes videreutviklet. Skien Havneterminal, Dypvannskai, Krankai og Tinfoskai står alle overfor potensiell utvikling. Farleden til Grenland forbedres og ny hovedled er under arbeid av Kystverket.
Grenland Havn IKS står nå også overfor en av de største nysatsningene i selskapets historie; en satsning som vil få store ringvirkninger for næringsutviklingen i regionen vår. I området Frier Vest skal det bygges ny havneterminal for det som skal bli Norges største industri- og næringsareal i samarbeid med offentlige og private aktører. I den forbindelse har det blitt etablert et nytt selskap; Frier Vest Holding AS, basert på selskapene Frier Vest AS og Grenland Havn Eiendom AS. Det legges opp til et tett samarbeid mellom Grenland Havn IKS og Frier Vest Holding AS.
Grenland Havn IKS er eid av Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner. Grenland Havn IKS har helt eller delvis eierskap i flere datterselskap.
Selskapet har i dag 18 ansatte og er ISO 14001 sertifisert.

Les annonsen på FINN.no og søk her

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson Kristin Skjold-Larsen, Rådgiver Ambire, mobil 90969051.

Anbefalte innlegg