Skien Havneterminal

Skien Havneterminal

Skien Havneterminal er en industriterminal som er tilrettelagt for håndtering av stykkgods, tørrbulk, prosjektlaster, tungløft og en rekke spesialfunksjoner. Terminalen tilbyr utleie av lager og utearealer til virksomheter som har behov for både transport- og logistikkapasitet.

Leietakere og lokaler

I 2019 ble det bygget en 2000 m² stor SIT-hall (Site Integration Test-hall) på Skien Havneterminal. Hallen har en gesimshøyde på 27,5 m, og er tilpasset en belastning på opptil 10 tonn per m2. Det er Agility Subsea Fabrication som benytter lokalene i dag.

Fordelt på tre lagerhaller og to teltlager har vi totalt 12500 m² isolert innendørs lager som er utleid til ulike virksomheter. En av de største leietagerne er Colliflow, som tilbyr tredjeparts logistikktjenester.

50000 m² utendørsareal gjør at vi kan dekke de fleste behov for lagring utendørs.

Grenland Havn IKS har også tilrettelagt for at Stena Recycling og Statnett har kunnet etablere seg i området ved Skien Havneterminal.

Avfallshåndtering

Mottaksanleggene har miljøcontainere for mindre mengder farlige avfall, restavfall og papir. De er tilpasset lokale behov og hvor mange anløp som normalt kommer til kai. Alle skip plikter å opplyse om avfallsmengde via meldingsportalen SafeSeaNet Norway før anløp i havn. Større mengder avfall eller oljeavfall, kloakk o.l. kan ikke leveres ved mottakene. Henting må bestilles spesielt via agent eller Norsk Gjenvinning Industri på tlf. 09700.

Støy

Grenland Havn IKS jobber kontinuerlig for å redusere støy fra våre operasjoner. Her finner du støymålinger, støyvurderinger og skjema for å melde fra om støy.

Frier Vest Havneterminal

Frier Vest Havneterminal

Frier Vest Havneterminal er under utbygging og skal stå klar i 2026. Den nye havna blir sentralt plassert i Frierfjorden, midt i industrityngdepunktet i Grenland og i umiddelbar nærhet til de nye industriområdene som er under utvikling.

Grenland Havn etablerer den nye havna for å sikre at det er tilstrekkelig havnekapasitet for regionens næringsliv i årene som kommer.

Frier Vest Havneterminal blir en flerbruksterminal som skal kunne ta imot alle typer fartøy og gods. Det er et omfattende utbyggingsprosjekt som må gjennomføres i flere faser. Første fase vil omfatte etablering av kai og areal for effektiv containerhåndtering. Det blir 14 meters dybde ved kai og lengden blir minst 160 meter med utvidelsesmuligheter i begge ender.

Vi planlegger for å etablere en egen kai for bulk- og prosjektlaster, og i senere faser kommer løsninger for håndtering av flytende bulkvarer.

Herøyaterminalen

Herøyaterminalen

Herøyaterminalen er sentralt plassert på industriområdet Herøya i Porsgrunn. Terminalen består av Krankaia, Tinfoskaia og Dypvannskaia

Krankaia

Men en kailengde på 230m og dybde 6,7m er dette Grenland Havns hovedterminal for utskipning av tømmer. Lagringskapasiteten innendørs er på 1 750 m².

Tinfoskaia

Denne kaia har en kailengde på 150m og dybde 6,7m, og disponeres av Eramet Norge til inntak av råstoff og produksjon av manganlegeringer.

Til sammen har Krankaia og Tinfoskaia et uteareal på cirka 10 000 m². 

Dypvannskaia

Hovedterminal for inntak av råstoff til Yara Norge, med kailengde på 175m og dybde 9,7m. Yara ivaretar den daglige driften av havna. Terminalen har et uteareal på cirka 20 000 m², som brukes av Eramet Norge til å lagre råstoff.

Støy og støygrenser

Grenland Havn IKS har kontinuerlig fokus på støydempende utstyr, og på å innarbeide rutiner som reduserer ulempene for naboene våre. Her finner du skjema for å melde fra om støy.

Avfallshåndtering

Mottaksanleggene har miljøcontainere for mindre mengder farlige avfall, restavfall og papir. De er tilpasset lokale behov og hvor mange anløp som normalt kommer til kai. Alle skip plikter å opplyse om avfallsmengde via meldingsportalen SafeSeaNet Norway før anløp i havn. Større mengder avfall eller oljeavfall, kloakk o.l. kan ikke leveres ved mottakene. Henting må bestilles spesielt via agent eller Norsk Gjenvinning Industri på tlf. 09700.

Åpningstider

Herøyaterminalen er åpen alle dager kl. 06:00 – 23:00.

Breviksterminalen

BREVIKSTERMINALEN

Breviksterminalen er hovedterminalen for stykkgods i Grenland. Terminalen har status som stamnetthavn, og er tilknyttet det nasjonale jernbanenettet gjennom et sidespor fra Brevikbanen. Det kreves god infrastruktur rundt terminalen for å distribuere gods på en effektiv måte. Breviksterminalen driftes og opereres av North Sea Terminal, med direkte forbindelse til Belgia, Nederland, Storbritannia og Sverige.

Arealer og trafikk

Breviksterminalen består av 100 000 m² til godshåndtering og utelager‚ samt 1200 m² til innendørs lagring. Her er det tilrettelagt for LoLo (lift-on/lift-off), RoRo (roll-on/roll-off) og tørrbulk. RoRo-terminalen trafikkeres av Nordens største godsrederi, DFDS, som opererer linjene til Belgia og Storbritannia med sine skip. Unifeeder betjener rutene til Nederland med containerskip, hvor mye av lasten lastes om til oversjøiske skip og går videre ut i verden.

Planlagte prosjekter

Breviksterminalen er en viktig brikke i flere utviklingsprosjekter som er under oppseiling. Ifølge planen skal det autonome containerskipet Yara Birkeland anløpe terminalen, og laste om containere til større skip ment for kontinentet.

I tillegg er Norcem Brevik ett av to mulige norske anlegg for CO2-fangst, et prosjekt som bare er et par stortingsvedtak unna realisering. Dersom prosjektet iverksettes, vil Breviksterminalen bli utlastingssted for flytende CO2 fra Norcems’ sementfabrikk.

Støygrenser

Fylkesmannen har fastsatt støygrensene for driften av Breviksterminalen. Vi gjennomfører regelmessige støymålinger og følger et måleprogram som er godkjent av Porsgrunn kommune. Grenland Havn IKS har kontinuerlig fokus på støydempende utstyr, og på å innarbeide rutiner som reduserer ulempene for naboene våre. Det er tilrettelagt for landstrøm på Tangenkaia, og skip som anløper kan benytte seg av landtilkoblingsanlegget.

Avfallshåndtering

Mottaksanleggene har miljøcontainere for mindre mengder farlige avfall, restavfall og papir. De er tilpasset lokale behov og hvor mange anløp som normalt kommer til kai. Alle skip plikter å opplyse om avfallsmengde via meldingsportalen SafeSeaNet Norway før anløp i havn. Større mengder avfall eller oljeavfall, kloakk o.l. kan ikke leveres ved mottakene. Henting må bestilles spesielt via agent eller Norsk Gjenvinning Industri på tlf. 09700.