Nytt representantskap ledes av Trond Ingebretsen

Grenland Havn IKS eies av Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, og det er gjennom representantskapet at kommunene utøver sin myndighet. Representantskapet består av 12 medlemmer som er politisk oppnevnt, med 4 representanter fra hver kommune. Som følge av kommunevalget i 2019, er det ny sammensetning. I de fire neste årene skal representantskapet ledes av Trond Ingebretsen fra Porsgrunn Ap. Han erstatter Jan Runar Arvesen fra Bamble Ap, som ble valgt til nestleder for de neste 2 årene, et verv som deretter overtas av Karsten Tønnevold Fiane fra Bamble Sp. Ingebretsen sitter som bystyremedlem i Porsgrunn og er leder av utvalg for miljø og byutvikling. Han er bosatt i Brevik, og har god kjennskap til Grenland Havn etter flere år som representantskapsmedlem.

Representantskapet har denne sammensetningen i inneværende valgperiode:

Medlemmer
Trond Ingebretsen, leder, Porsgrunn (Ap)
Jan Runar Arvesen, nestleder, Bamble (Ap)
Karsten Tønnevold Fiane, Bamble (Sp)
Tom Markus, Bamble (Frp)
Erling Dahl, Bamble (H)
Tore Buer, Porsgrunn (Sp)
Marit Schulstok, Porsgrunn (MDG)
Anne Karin Alseth Hansen, Porsgrunn (H)
Jan Grini, Skien (Ap)
Trude Tvedt, Skien (Ap)
Jan Terje Olsen, Skien (H)
Esther Buer, Skien (Frp)

Varamedlemmer
Hege Braathen, Bamble (Ap)
Astrid Helena Halvorsen, Bamble (Sp)
Liv Bråthen Norheim, Bamble (Ap)
Monica Arntzen, Bamble (Frp)
Aase Kristine Salen Hagen, Bamble (H)
Ole Kåre Wagenius, Porsgrunn (Ap)
Rolf Nilsen, Porsgrunn (Sp)
Stein Helleborg, Porsgrunn (MDG)
Mahmoud Farahmand, Porsgrunn (H)
Linn Schistad Camara, Porsgrunn (SV)
Kjersti Stordalen, Porsgrunn (H)
Kristoffer Stenbakk, Skien (Ap)
Trine Almenning, Skien (Ap)
Kari Lise Holmberg, Skien (H)
Nils Olav Skilbred, Skien (Frp)

Anbefalte innlegg