Har du lagt merke til lekteren som frakter stein opp Skienselva?

Omtrent tre ganger om dagen slepes lekteren fra Tinfoskaia på Herøya til Bøle fullastet med stein. Steinen skal dumpes i elva for å sikre utsatt område på Bøle mot kvikkleireskred.

Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som bistår Skien kommune med sikkerhetstiltaket, og Kystverket har gitt tillatelse til utfylling i elva.

Den søndre delen av Bøle kvikkleiresone ble tilsvarende sikret i 2010 til en prislapp på 100 millioner kroner. Det er nå gitt tilleggsbevilgning som gjør det mulig å sikre den nordre delen på Bøle. Skien kommune betaler 20 prosent og NVE resten.

Sikringstiltaket går ut på å transportere sprengstein til anleggsområdet og legge ut en støttefylling i elveskråningen, kombinert med en mindre avlasting på land. Steinmassene skal forhindre at det går kvikkleireskred med enorme konsekvenser for Bøle.

Steinen kommer fra Røra ved Skien Havneterminal og kjøres med lastebil til Tinfoskaia hvor lekter fylles opp.

I alt 14.000 kubikkmeter stein skal legges ut over en lengde på 270 meter. Steinmassene skal både fungere som støtte og hindre erosjon. Utfyllingen i elva blir fullført til påske. Deretter skal det fjernes 600 kubikkmeter på land for å redusere vekt.

Morgedal Entreprenør står for transporten av stein ved hjelp av lekter fra Agder Marine.

Anbefalte innlegg