Full aksjon i elva

Sent tirsdag kveld 14. juli ble en eldgammel hjemmesnekret flytebrygge bestående av trær, jord, isopor og plank observert flytende nedover elva fra Skien til Porsgrunn etter at den trolig hadde slitt seg.

Vraket førte til full aksjon og på et tidspunkt måtte elva stenges for båttrafikk for at det ikke skulle skape ulykker. Det var vakthavende i Grenland Havn IKS, driftssjef Torben Jepsen, som tok i mot varselet tirsdag kveld.

Både brannvesenet og Grenland Havn var involvert i aksjonen, og ved hjelp av privatpersoner fikk de geleidet den hjemmesnekrede flytebrygga til Østre brygge like ved Ælvespeilet i Porsgrunn. Målet var å få kontroll på vraket og hindre at søppelet kom ut i Frierfjorden der det er høy skipstrafikk. Like etter kl. 23 kunne Sjøtrafikksentralen åpne for fri ferdsel igjen, og arbeidet med å få søppelet opp av elva startet.

-Det var tungt arbeid, forteller Jepsen, og han kalte på drahjelp fra Transportservice i Skien, som på kort varsel stilte med kranbil med klype. -Kranbilen fikk løftet mesteparten av vraket opp i en container, bit for bit, men ved 01.20 tiden måtte vi gi oss på grunn av mørket.

Onsdag ble siste rest av søppelet ryddet, og det er trygt å ferdes langs elvebredden igjen.

To meter høye trær ble observert på den eldgamle flytebryggen som forårsaket nattens aksjon i elva. Foto: Jon Kostveit
Transportservice Skien ble rekvirert av Grenland Havn, og møtte på kort varsel med riktig utstyr for oppgaven. Klypa ble håndtert av Thor Erling Kristoffersen. Foto: Grenland Havn
Det ble vurdert å legge ut lenser, men takket være stille vann langs kaia fikk mannskap og arbeidsbåter samlet opp gjenstander fra sjøen bit for bit. Foto: Grenland Havn

Anbefalte innlegg