I ministermøte om Frier Vest

Den 23. mai besøkte en delegasjon fra Telemark næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen og samferdselsminister Jon Georg Dale, for å orientere om planene for Frier Vest og  diskutere finansiering av Gassveien mellom Rugtvedt og Herre. Delegasjonen fikk lagt frem gassveiproblematikken, og vist sammenhengen mellom opprustning av fv353, utviklingen av fremtidig industri på Frier Vest og havneutviklingen i Grenland. Forutsetningen for å etablere et attraktivt industriområde er god infrastruktur.

Det var en fagsterk delegasjon som møtte ministrene: Foruten ordfører i Bamble  kommune Hallgeir Kjeldal og rådmann Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang, stilte stortingsrepresentant Bård Hoksrud, havnedirektør Finn Flogstad, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, leder av teknisk utvalg i Bamble kommune Steinar Syversen, Terje Christensen i Frier Vest AS, og Lars Inge Rørholt fra Bamble Høyre. Møtet var kort, men bra – uten at de fikk med seg løfter tilbake til Grenland. Oppgraderingen av fv353 har vært en årelang kamp for kommunen. En oppgradering av strekningen til riksveistandard vil koste 400 millioner, men Nye Veier har allerede avsatt 50 millioner til prosjektet. For kommunen er det viktig at byggingen av Gassveien kan begynne mens Nye Veier fortsatt er i området.

 

Anbefalte innlegg