Fra skolebenk til kontorpult – nye oppgaver for bachelorstudenten Jonas

Jonas Bohnhorst (23) studerer bachelor i skipsfart og logistikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bakkenteigen i Horten. Kragerøgutten er utplassert i Grenland Havn frem til jul for å få førstehåndskunnskap om havnevirksomhet og infrastuktur i havn.

-Jeg er veldig glad for å få denne muligheten til å lære om den maritime næringen og få relevant erfaring. Det er interessant å lære om arbeidskultur og se hvordan ting faktisk henger sammen i det virkelige liv, sier Jonas.

Studentene ved USN kan søke utplasseringsplass i siste fase av bachelorstudiet, og Grenland Havn var førstevalget til Jonas.

Universitetet ønsker å tilby så mange som mulig relevant arbeidserfaring, men opplever at «korona-situasjonen» gjør at det er færre plasser i lokale bedrifter. Man må selv ta initiativ til å finne sitt eget oppdrag, og en prakisplass er et attraktivt alternativ for studentene.  

– Det skjer utrolig mye innenfor skipsfart og logistikk, med «det grønne skiftet» og utvikling av grønn industri, og sjøtransport er en næring med en kjempespennende fremtid foran seg. Det ønsker jeg å være en del av, sier Jonas.

Mens han er i Grenland Havn skal Jonas jobbe med prosjekt «Havnedata 2020», der han tar for seg tekniske data og infrastruktur på havneområder og kaier. I tillegg vil han bistå med  oppgaver innen miljøspørsmål og kystfartprogrammet, for å nevne noe.

Eksamen til jul består av en innleveringsoppgave som egentlig er en eneste stor loggbok fra erfaringene han har gjort seg. Karakteren utgjør 30 studiepoeng. I tillegg venter eksamen i sjørett som gir 7 studiepoeng. – Hadde jeg ikke fått denne muligheten ville jeg studert som vanlig og fått 30 studiepoeng dette semesteret. Praksis gir på flere måter en ekstra tyngde i bachelorgraden.

– Så langt har vi god erfaring med å tilknytte oss unge, læringsvillige studenter og traineer. Ikke bare har de et stort engasjement, men de har også et friskt blikk på både oss og havnenæringen som kan være veldig positivt, sier havnekaptein Walter Ahlgreen. Grenland Havn er tilknyttet Trainee Telemark programmet, og har hvert år flere unge sommervikarer inn gjennom dørene. – Vi legger til rette for at ungdommen skal få arbeidserfaring, det er et viktig bidrag til fremtidens kompetanse.

Student ved USN Jonas Bohnhorst er utplassert i Grenland Havn denne høsten.

Anbefalte innlegg