Full aksjon i elva

Sent tirsdag kveld 14. juli ble en eldgammel hjemmesnekret flytebrygge bestående av trær, jord, isopor og plank observert flytende nedover elva fra Skien til Porsgrunn etter at den trolig hadde slitt seg.

Vraket førte til full aksjon og på et tidspunkt måtte elva stenges for båttrafikk for at det ikke skulle skape ulykker. Det var vakthavende i Grenland Havn IKS, driftssjef Torben Jepsen, som tok i mot varselet tirsdag kveld.

Både brannvesenet og Grenland Havn var involvert i aksjonen, og ved hjelp av privatpersoner fikk de geleidet den hjemmesnekrede flytebrygga til Østre brygge like ved Ælvespeilet i Porsgrunn. Målet var å få kontroll på vraket og hindre at søppelet kom ut i Frierfjorden der det er høy skipstrafikk. Like etter kl. 23 kunne Sjøtrafikksentralen åpne for fri ferdsel igjen, og arbeidet med å få søppelet opp av elva startet.

-Det var tungt arbeid, forteller Jepsen, og han kalte på drahjelp fra Transportservice i Skien, som på kort varsel stilte med kranbil med klype. -Kranbilen fikk løftet mesteparten av vraket opp i en container, bit for bit, men ved 01.20 tiden måtte vi gi oss på grunn av mørket.

Onsdag ble siste rest av søppelet ryddet, og det er trygt å ferdes langs elvebredden igjen.

To meter høye trær ble observert på den eldgamle flytebryggen som forårsaket nattens aksjon i elva. Foto: Jon Kostveit
Transportservice Skien ble rekvirert av Grenland Havn, og møtte på kort varsel med riktig utstyr for oppgaven. Klypa ble håndtert av Thor Erling Kristoffersen. Foto: Grenland Havn
Det ble vurdert å legge ut lenser, men takket være stille vann langs kaia fikk mannskap og arbeidsbåter samlet opp gjenstander fra sjøen bit for bit. Foto: Grenland Havn

Porsgrunnsvann på kartong blir eksportvare

Fresh Water Norway bygger «grønn» vannfabrikk ved Breviksterminalen.

Tangen Eiendom, som eies 50/50 av Grenland Havn IKS og Norcem, skal oppføre produksjonslokalet som skal leies ut til Fresh Water Norway på «Barnehagetomta», like sør for Hellås i Tangenveien.

Grunnarbeidene på Barnehagetomta er allerede i gang, og planen er å starte bygging i høst og ha fabrikken klar til produksjon og eksport i første kvartal 2021. Morgan as bygger bygningen, og Tetra Pak leverer produksjonslinjen.  

Fabrikken skal produsere emballert Porsgrunnsvann i kartong som skal selges til skip i  handelsflåten. Drikkevannet skal konkurrere med dagens vannflasker i plast. Med økende fokus på problemet med forsøpling i havet, ønsker Fresh Water Norway å tilby et langt mer  miljøvennlig produkt.

Fresh Water Norway har avtalt med Porsgrunn kommune om å tappe det prisbelønte drikkevannet fra det kommunale vannverket på 1,5 liters Tetra Pak kartonger.

Vannkartongene skal sendes i containere på containerskip fra Breviksterminalen til flere store havner i Europa og Asia. Derfra skal vannforsyningen gå som drikkevann til besetningen ombord på skip. Satsingen krever nyansettelser, og allerede i høst skal de ansatte de første 3. Totalt tar de sikte på å ha opp til 20 ansatte ved vannfabrikken.

Daglig leder i Tangen Eiendom, Finn Flogstad, er meget godt fornøyd med at Fresh Water Norway etablerer seg ved Breviksterminalen. «Vi har vært opptatt av å finne en solid aktør med en god forretningsidé som vi har stor tro på. Videre er det viktig for oss at vannfabrikken skaper minst mulig belastning på miljøet og for nærområdet. Plasseringen av fabrikken tett opptil Breviksterminalen minimerer trafikk lokalt og vil heller ikke medføre støy for omgivelsene.»

Dette er de førstetegningene fra Tangen Eiendom AS på prosjektering av vannfabrikken Fresh Water Norway skal bygge på Barnehagetomta ved Breviksterminalen. Prosjekteringen gjøres av Planhuset AS.