Yara og Breviksterminalen med miljøtiltak

@Fotograf Dag Jenssen

Grenland Havn IKS og NorthSea Terminal har den 23. januar sendt ut følgende pressemelding: 

Yara eksporterer store mengder gjødsel i containere ut fra Herøya. Disse volumene har erfaringsmessig vært fordelt mellom terminalene i Brevik og Larvik. Nå har Yara, Grenland Havn IKS og NorthSea Terminal funnet en løsning der hele volumet kan gå ut fra Brevik. Dette er godt nytt for miljøet!

Avstanden fra Herøya til Brevik er 1/3 av avstanden til Larvik, og utslippene fra bilene blir derved redusert tilsvarende. Denne endringen vil også gi andre deler av næringslivet i tidligere Telemark fylke samme mulighet for en «grønn tilpasning». Denne endringen er et lite, men viktig, bidrag til det grønne skiftet, og viser at partene vil bidra til at Norge leverer på sine klimaforpliktelser.

Partene jobber for å effektuere den nye løsningen i løpet av Q1 / Q2 – 2020.

For mer informasjon, kontakt:

Finn Flogstad, Havnedirektør i Grenland Havn IKS

e-mail : ff@grenland-havn.no

mobil : 9076 6135

 

Vidar Karlsen, Styreleder NorthSea Terminal

e-mail : vkar@dfds.com

mobil : 9059 4968