Stengte gjestehavner

 

Som et tiltak for å hindre smittespredning av koronavirus vedtok kommuneoverlegene i Bamble, Porsgrunn, Skien, Kragerø og Larvik at gjestehavner skulle holdes stengt til og med 13.april. Det er nå besluttet å forlenge dette til og med 27.april. Dette ble gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd. I tillegg til gjestehavner, er også campingplasser og oppstillingsplasser for bobiler stengt.

Følgende forskrift gjelder fra og med 26. mars:

  1. Campingplasser, bobilcamping, herunder kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner skal holdes stengt. Unntak gjelder for dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold. Slike opphold skal være avsluttet innen kl. 17.00.Leiligheter og andre overnattingsenheter som er tilknyttet vann- og avløpsanlegg og som sammen med leilighetene utgjør en utleievirksomhet og er adskilt fra campingplassen, kan holdes åpne.
  2. Porsgrunn kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagt tiltak.
  3. Forskriften gjelder fra 27. mars og frem til og med 27. april 2020.