Profilmanual

Profilmanualen angir rett bruk av logo, farger, typografi, bilder osv. tilknyttet Grenland Havn.
Hele profilmanualen kan leses her (11 MB, PDF).

Spørsmål om profilmanualen?

E-post: ghv@grenland-havn.no

Grafisk profil

Logo

Logosymbolet tar utgangspunkt i en stilisert kjettinglenke. Denne skal symbolisere lenken mellom sjø og land. Samtidig visualiserer symbolet dynamikk, bevegelse og styrke.

Symbolets tynneste streker er lik typografiens bokstavtykkelse (X høyde). For å gjøre logobruk mest mulig brukervennlig, er logoen laget i to varianter.

Logoen består av både symbol og typografi, og er ikke komplett uten begge parter.

Logoen kan brukes i sort, hvit og profilblå. Ingen andre fargekombinasjoner er tillatt. Valg av farge bør baseres på en gjennomtenkt vurdering av kontrasten mellom logo og bakgrunn, der målet skal være å gjøre logoen så tydelig som mulig.

Logoen finnes i tre fargevarianter. Disse er sort, hvit og Grenland Havns Profilfarge. Ingen andre fargekombinasjoner er tillatt. Valg av farge skal baseres på en gjennomtenkt vurdering av kontrasten mellom logo og bakgrunn, der målet skal være å gjøre logoen så tydelig som mulig.

Plassering mot bakgrunn

Mot lys bakgrunn skal alltid svart logo benyttes. Mot mørkere bilder skal alltid hvit logo benyttes. Er bakgrunnen helt hvit skal profilblå logo benyttes. Mot profilblå skal alltid hvit logo benyttes. Reglene gjelder for alle logovarianter.

Profilfarger

Farger er en viktig del av Grenland Havns identitet. Som primærfarge til Grenland Havn er en dyp sjøblå farge valgt. Logo kan kun gjengis i profilblå, foruten sort eller hvit.

Det finnes fem sekundærfarger; tre varme og to kalde, i tillegg til fire nøytrale gråtoner. Dette for å ha rikelig med valgmuligheter for ulike medier.

Hovedfont

Gotham er foreslått som Grenland Havns primære typesnitt. Det er en klassisk sans serif med høy typografisk kvalitet. Den er tydelig og har god lesbarhet.
Det er dette typesnittet som er utgangspunkt for typesnitt i Grenland Havn logoen, noe som gjør at disse harmoniserer.

Typesnittet er tilgjengelig i fem ulike vekter; light, book, medium, bold og black. Dette for å kunne dekke ulike bruksbehov og sørge for rike typografiske muligheter.

Sabon er valgt ut som sekundærfont for bedre lesbarhet ved større tekstmengder. Dette er en antikvafont, noe som gir god leseflyt og er mer behagelig for øyet der mengder med tekst skal leses. Sabon står godt til primærfont, Gotham. Finnes i roman, italic og bold og bold italic.

Profilrelaterte filer til nedlasting

Grenland Havn - Profilmanual

03/03/2017

Grenland Havn - Logoer

31/01/2017

Norsk versjon av samtlige logovarianter (JPG + vektorfiler til trykk)

Port of Grenland - Logoer

31/01/2017

Engelsk versjon av samtlige logovarianter (JPG + vektorfiler til trykk)

Grenland Havn-logoer

Kun JPG-filer i ulike versjoner

Port of Grenland-logoer

Kun JPG-filer i ulike versjoner

Grenland Havn - Profilelementer

31/01/2017