Miljø

Fotograf: Dag Jenssen

Grenland Havn IKS fikk i 2016 fornyet sitt sertifikat som bekrefter at bedriftens miljøstyringssystem oppfyller kravene i miljøstandarden ISO 14001:2004. Selskapet har hatt dette sertifikatet siden 2008. I Norge er det kun Oslo Havn KF og Grenland Havn IKS som har sertifikater som bekrefter at man tilfredsstiller denne standarden.

Miljøvisjon

Som del av miljøpolitikken har selskapet utformet en miljøvisjon: Grenland Havn IKS skal kontinuerlig redusere miljøbelastningen relatert til egen virksomhet og være en pådriver for at tilknyttet virksomhet gjør det samme, fortrinnsvis gjennom samarbeid og anvendelse av ny teknologi.

Grenland Havn IKS miljøpolitikk

01/02/2017

Grenland Havn IKS miljøstyring