Miljø

Fotograf: Dag Jenssen

Grenland Havn IKS ble miljøsertifisert første gang i 2008 etter miljøstandarden ISO 14001:2004. I 2018 fikk selskapet fornyet sitt sertifikat i henhold til kravsettene i ISO 14001:2015. Denne standarden bidrar til økt fokus på ytre miljø og kontinuerlige forbedringer ut over de kravene myndighetene setter. Etterlevelse av kravene kontrolleres ved hjelp av interne revisjoner, samt årlig ekstern revisjon utført av Det Norske Veritas GL. Det er DNV GL som utsteder sertifikatet.

Miljøvisjon

Som del av miljøpolitikken har selskapet utformet en miljøvisjon: Grenland Havn IKS skal kontinuerlig redusere miljøbelastningen relatert til egen virksomhet og være en pådriver for at tilknyttet virksomhet gjør det samme, fortrinnsvis gjennom samarbeid og anvendelse av ny teknologi.

Grenland Havn IKS miljøpolitikk

01/02/2017

Grenland Havn IKS miljøstyring