Havnestyret

Det er satt opp følgende møteplan for 2017 (det tas forbehold om endringer):

  • 27. januar
  • 3. mars
  • 28. april
  • 2. juni (fellessamling med representantskapet)
  • 25. august
  • 29. september
  • 27. oktober
  • 1. desember

Ordinære møter avholdes på havnekontoret i Brevik kl. 11.30.

Havnestyrets medlemmer
Roy Vardheim, styreleder
Bjørge Fredheim, nestleder
Geir A. Tønnessen
Trine Riis Groven
Anniken Fægri Damm-Larsen
Merete Østby
Aud Marit Nordahl Olsen (ansatterepr.)

Varamedlemmer
Terje Christensen
Marjan Farahmand
Mette Stavrum-Tång
Olav Vaagen (ansatterepr.)

Styremøte

03/03/2017

Det avholdes møte på Brentås, Holtersveg 39, Brevik