Havnestyret

Det er satt opp følgende møteplan for 2017 (det tas forbehold om endringer):

  • 27. januar
  • 3. mars
  • 28. april
  • 2. juni
  • 25. august
  • 29. september
  • 27. oktober
  • 1. desember

Ordinære møter avholdes på havnekontoret i Brevik kl. 11.30.

Havnestyrets medlemmer
Roy Vardheim, styreleder
Bjørge Fredheim, nestleder
Geir A. Tønnessen
Trine Riis Groven
Anniken Fægri Damm-Larsen
Merete Østby
Olav Vaagen (ansatterepresentant)

Varamedlemmer
Terje Christensen
Marjan Farahmand
Mette Stavrum-Tång
Lene Therese Sanne (ansatterepresentant)

 

Dokumentasjon til styremøtene er tilgjengelig på nedlastingssiden for havnestyret. Lenken er passordbeskyttet.

Styremøte

01/12/2017

Det avholdes møte på havnekontoret, Strømtangvegen 39, Brevik, kl. 11.30.