Havnestyret

Det er satt opp følgende møteplan for 2017 (det tas forbehold om endringer):

  • 27. januar
  • 3. mars
  • 28. april
  • 2. juni (fellessamling med representantskapet)
  • 25. august
  • 29. september
  • 27. oktober
  • 1. desember

Ordinære møter avholdes på havnekontoret i Brevik kl. 11.30.

Havnestyrets medlemmer
Geirr Frønes, styreleder
Jon Pieter Flølo, nestleder
Geir A. Tønnessen
Inger Annie Gaathaug
Sabine Paschedag
Merete Østby
Aud Marit Nordahl Olsen (ansatterepresentant)

Varamedlemmer
Terje Christensen
Karianne Hansen
Olav Vaagen (Ansattes repr.)

Styremøte

28/10/2016

Det avholdes møte på havnekontoret i Brevik, Strømtangvegen 39, 3. etg.