Årsrapport

Grenland Havn IKS har 17 fast ansatte. Selskapet er tilsluttet Trainee Telemark og hadde i 2015 sin første praksisperiode med trainee. Grenland Havn IKS arbeidet tungt med ny strategisk plan, som har en tidshorisont på 30 år. Omsetningen i 2015 var 55,3 millioner kroner, med et årsresultat på 6,4 millioner kroner, og et samlet godsomslag på 11,8 millioner tonn. Dette er største volum noensinne. Økningen var på 7,7% sammenlignet med 2014. Containervolumet økte med 8% sammenlignet med året før.

Yara besluttet i 2015 å øke salpetersyreproduksjon og NPK-produksjon. Prosjektet Yara Bamboo er kostnadsberegnet til 2,25 milliarder kroner og er forventet ferdigstilt i 2017.

Ineos har sluttført byggingen av lagertank for etan, denne forventes idriftsatt tidlig 2016. Kystverket har gjennomført plan for utbedring av Gamle Langesundet, dette er kostnadsberegnet til ca. 85 millioner kroner. Tiltaket er panlagt gjennomført i perioden 2016/2017. Fergeselskapet Fjordline har hatt økning på nærmest alle produktsegmenter til og fra Langesund.

Årsrapport 2015

31/01/2017