Næringsutvikling

Grenland er Norges prosessindustrielle tyngdepunkt. I tillegg har området en betydelig mekanisk og elektromekanisk industri. Industriklyngen har gjennom mange hundreår vist seg å kunne omstille og fornye produksjonen til dagens og morgendagens behov. Det samme gjelder leverandørene og tjenesteprodusentene som de store industribedriftene er avhengige av. Energiteknikk og –produksjon, IT og handel er andre store næringer. Grenland har et velutviklet støtteapparat for næringsutvikling; Høyskole med god næringslivskontakt, kommunenes næringsavdelinger samlet i én enhet, Vekst i Grenland, og Innovasjon Norge og Telemark Fylkeskommune som støttespillere. Grenland Havn IKS har, med sine ressurser, en rolle som hjelper for næringsutvikling.

Grenland har god tilgang på arealer av ulik karakter, også sjønære, for de fleste typer etableringer. Frier Vest (9 km2) og Herøya (1,5km2) har tilgang på arealer og infrastruktur for krevende industrietableringer.