Koronavirus og skipstrafikk

Her i Grenland Havn følger vi utviklingen av spredning av koronaviruset fortløpende, og vi etterlever retningslinjer som blir gitt av aktuelle myndigheter. Vi har tett dialog med kommunale helsemyndigheter og andre aktuelle instanser og har informert bredt på våre terminaler som håndterer trailere og skip i utenriksfart.

Dersom det skulle anløpe et fartøy med utbrudd, eller mistanke om utbrudd av koronavirus om bord, har fører av skipet i henhold til IHR-forskriften (forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse) plikt til å varsle helsemyndighetene. Det er helsemyndighetene som er ansvarlig for tiltak etter smittevernloven. Grenland Havn IKS vil bistå og iverksette eventuelle tiltak. Som offentlig havn har vi det som kalles mottaksplikt for fartøy som ønsker å gå til havn.

For egne ansatte har vi innført en rekke tiltak for å sikre at vi kan opprettholde beredskap og ordinær drift, og for å være med i den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av viruset.