Havneterminaler

Grenland Havn er i første rekke en industrihavn og håndterer tørrbulk, våtbulk, stykkgods og containerlaster. Med et årlig godsomslag på 12 millioner tonn fordelt på over 2 800 anløp, er vi en av landets viktigste og mest trafikkerte havner.

Grenland Havn er et sentralt intermodalt knutepunkt med direkte tilknytning til jernbane- og veinett, og er tilrettelagt med RoRo og LoLo forbindelser til Europa. Fra Langesund fergeterminal har Fjord Line daglige avganger til Hirtshals, Stavanger og Bergen.

I tillegg til lovpålagte forvaltningsoppgaver, driver selskapet tilrettelegging for næring og utleie av areal, bygg og tjenester. I 2016 hadde selskapet en omsetning på over 55 millioner kroner.