Godstrafikken fortsetter i Grenland Havn

«Vikstraum» på vei gjennom Breviksstrømmen i dag 16. mars. Foto: Grenland Havn IKS.

Fra og med mandag 16. mars kl 08 ble alle norske havner stengt for passasjertrafikk i utenriksfart. Godstrafikken går som normalt, men myndighetene har innført forbud mot «landlov» for mannskap som ikke har fast tilhold i Norge:

«I anledning utbrudd av koronaviruset – COVID – 19, beslutter politimesteren i Sør-Øst politidistrikt med dette å nekte alle sjømenn uten fast opphold i riket landlov på hele distriktets kystlinje. Beslutningen er hjemlet i utlendingsforskriftens paragraf 4-17, hvoretter utlendinger ikke kan forlate sin stilling om bord på skip, og kan ikke gå i land i riket uten tillatelse fra politiet. Slik tillatelse vil etter dette ikke bli gitt. Nødvendig arbeid for å gjennomføre lasting og lossing inne på havneområdet tillates. Mannskap får i dette arbeidet imidlertid ikke forlate skipet. Beslutningen gjelder fra mandag 16.3.2020 kl 08.00,  og til annet blir bestemt.»

Presisering 16. mars 2020:

Sør-Øst Politidistrikt har i en presisering av beslutningen om nekt av landlov utstedt følgende informasjon til havnemyndigheter, skipsagenter og kystvakta:

«Vi ser at beslutningen vil gi noen følger som vil hindre nødvendig drift på kaiområdene i Sør-Øst politidistrikt. Politiet vil tillate at mannskap bare kan forlate skipet for å utføre absolutt nødvendige operasjoner i forbindelse med utførelse av lasting, lossing og andre oppgaver som er helt nødvendig for skipets drift og sikkerhet innenfor kai- og terminalområde. Disse bevegelsene og oppgavene skal begrenses til det som nødvendig. Kontakt med andre personer skal unngås og avstand skal holdes.

Det har i løpet av dagen kommet henvendelser på avmønstring. Dette spørsmålet vil bli behandlet av Politidirektoratet så raskt som mulig. Inntil videre må dette avklares i hvert enkelt tilfelle mellom politi og agent.»