Effektivisering av containerterminalen i Brevik

Det nye selskapet Nordic Port Services vil blant annet ha sin virksomhet på Breviksterminalen.

Greencarrier Shipping & Logistics, DFDS Logistics og Seafront Group drifter containerterminaler i flere viktige norske havner.  Aktiviteten er betydelig, men likevel en mindre del av selskapenes totale aktiviteter innenfor spedisjon, shipping, logistikk og terminalvirksomhet.

Selskapene kontrollerer operasjon på containerterminaler i Moss, Drammen, Larvik, Brevik, Kristiansand og Bergen, og håndterte i 2016 ca. 280 000 TEU til og fra containerskip i disse havnene.

Selskapene har gjennom en avtale blitt enige om å etablere et fellesforetak som får navnet Nordic Port Services AS (NPS).  Avtaler som vedrører operasjon av containerterminalene vil bli overført til NPS.  Gjennom en virksomhetsoverdragelse vil selskapenes ansatte som er engasjert i containerterminalene bli overført til NPS.

Dette gjelder personell og aktivitet fra følgende selskaper:

Greencarrier Shipping & Logistics AS avdeling Moss, Drammen, Larvik, Kristiansand og Bergen
Moss Stevedore AS, Moss
Moss Container Terminal AS, Moss
Larvik Containerterminal, Larvik
North Sea Terminal AS, Brevik
Seafront Port Service AS, Kristiansand

Lossing og lasting av containere, lagring av containere samt «gate control» av containere vil bli overført til NPS sammen med ro/ro aktiviteten i Brevik. Øvrig terminalaktivitet, 3PL aktivitet, lossing og lasting av andre skipstyper skal ikke overføres til NPS, men forblir en aktivitet tilknyttet eierselskapenes spedisjonsvirksomhet.

Transport av varer i containere har over tid hatt en svært positiv utvikling.  Det stilles stadig strengere krav til terminalhåndteringen både når det gjelder effektivitet og økonomi.  Gjennom NPS har vi mulighet til ytterligere profesjonalisering og effektivisering.  Selskapet vil bli driftet av en felles administrasjon med fullt fokus på dette kjerneområdet.  Det vil bli avertert både eksternt og internt etter daglig leder mens øvrige funksjoner vil bli annonsert internt.

Norske myndigheter ønsker å overføre last fra vei til sjø og bane.  Ved å effektivisere containerterminalene under felles ledelse ønsker NPS å bidra til å oppfylle myndighetenes mål.

Om avtaleendringer samt godkjennelse fra Konkurransetilsynet forløper som planlagt vil NPS være operativt fra 1.januar 2018.

Om du trenger ytterligere informasjon kan du henvende deg til:

Greencarrier Shipping & Logistics AS
Øyvind Lygre
oyvind.lygre@greencarrier.no
905 41895

DFDS Logistics AS
Vidar Karlsen
oyvind.lygre@greencarrier.no
905 94959

Seafront Group AS
Morten Årikstad
morten@sefront.no
911 87500