Ny fartsforskrift til høring

Grenland Havn har sendt ut forslag til ny forskrift om fartsbegrensninger i sjøområdene i Skien, Porsgrunn og Bamble, med høringsfrist 1. april 2017.

Les mer