Ny fartsforskrift til høring

Grenland Havn har sendt ut forslag til ny forskrift om fartsbegrensninger i sjøområdene i Skien, Porsgrunn og Bamble, med høringsfrist 1. april 2017.

Les mer

Godsutvikling i Grenland Havn

Grenland Havn opplevde stor økning på Ro-Ro og Ro-Pax , men en noe svakere utvikling enn forventet på containere, tørrbulk, våtbulk og tradisjonelt stykkgods.

Les mer