Koronavirus og skipstrafikk

Grenland Havn IKS følger situasjonen tett, har dialog med kommunale helsemyndigheter og andre aktuelle instanser og informerer bredt på våre terminaler med utenriksaktivitet for å begrense spredningen av koronaviruset.

Les mer

Yara og Breviksterminalen med miljøtiltak

Yara eksporterer store mengder gjødsel i containere ut fra Herøya. Nå har Yara, Grenland Havn IKS og NorthSea Terminal funnet en løsning der hele volumet kan gå ut fra Brevik. Dette er godt nytt for miljøet fordi det blir mindre transport på veiene. Endringen er et viktig bidrag til det grønne skiftet.

Les mer

Grenland Havn ivaretar havnesikring

Havner har viktige samfunnsfunksjoner som transportknutepunkt og og som terminaler for passasjertransport, og et terrorangrep i havner kan forårsake store skader på transportsystem, infrastruktur, industri og personer. I Grenland Havn er vi opptatt av sikkerhet. Siden vi driver flere havneterminaler hvor vi betjener skip i internasjonal fart, må vi forholde oss til ISPS-koden (International Ship
Les mer

Ny testhall er overrakt til Agility Subsea Fabrication

Grenland Havn IKS har hatt gleden av å ønske Agility Subsea Fabrication velkommen til Skien Havneterminal. Agility overtok i dag 30.september sin testhall som har vært en forutsetning for at Agility skulle etablere seg i Grenland. Med sitt store areal og gesimshøyde på hele 27,5 meter har hallen blitt et signalbygg på Skien Havneterminal.

Les mer