Godsutvikling i Grenland Havn

Grenland Havn opplevde stor økning på Ro-Ro og Ro-Pax , men en noe svakere utvikling enn forventet på containere, tørrbulk, våtbulk og tradisjonelt stykkgods.

Les mer

Riving av kraftkabel på Kjeøya

Skagerak Nett og Hallingmast har tatt oppdraget med å fjerne den luftbaserte kraftoverføringslinja fra Kjeøya over Voldsfjorden til Herre. Seilingshøyden inn til Skien Havneterminal vi da øke til 45m.

Les mer