Grenland Havn ivaretar havnesikring

Havner har viktige samfunnsfunksjoner som transportknutepunkt og og som terminaler for passasjertransport, og et terrorangrep i havner kan forårsake store skader på transportsystem, infrastruktur, industri og personer. I Grenland Havn er vi opptatt av sikkerhet. Siden vi driver flere havneterminaler hvor vi betjener skip i internasjonal fart, må vi forholde oss til ISPS-koden (International Ship
Les mer

Ny testhall er overrakt til Agility Subsea Fabrication

Grenland Havn IKS har hatt gleden av å ønske Agility Subsea Fabrication velkommen til Skien Havneterminal. Agility overtok i dag 30.september sin testhall som har vært en forutsetning for at Agility skulle etablere seg i Grenland. Med sitt store areal og gesimshøyde på hele 27,5 meter har hallen blitt et signalbygg på Skien Havneterminal.

Les mer

Ny havnekaptein starter 1.august

Walter Ahlgreen er ansatt som ny havnekaptein i Grenland Havn IKS. Walter har lang erfaring fra Kystvakten og er svært godt kjent i vårt havneområde.

Les mer

Nyansatt leder for Forretningsutvikling og marked

Bjørn Tore Orvik er nyansatt leder for Forretningsutvikling og marked i Grenland Havn. Bjørn Tore kommer fra Yara hvor han sist var CEO for Yara Birkeland AS. Sammen med våre samarbeidspartnere står Grenland Havn overfor store utfordringer i arbeidet med videre utvikling av Frier Vest og Bjørn Tores kompetanse vil bli svært nyttig for Grenland Havn som tilrettelegger for næringsutvikling.

Les mer