Start

Grenland Havn er i første rekke en industrihavn og er utstyrt for å håndtere nesten alle typer gods; tørrbulk, våtbulk, stykkgods og containere. Med et årlig godsomslag på nesten 11 millioner tonn fordelt på over 2 700 anløp er vi en av landets viktigste og mest trafikkerte havner. Vi er også et sentralt intermodalt knutepunkt med direkte tilknytning til jernbane- og veinett.

Havna kan motta skip på opptil 150 000 brutto tonnasje (BT) og er tilrettelagt med RoRo og LoLo forbindelser til Europa. Fra Langesund fergeterminal har Fjord Line daglige avganger til Hirtshals, Stavanger og Bergen. Grenland Havn kan tilby krantjenester, og utleie av truck og mannskap, areal og lagerbygg.

Mer om Grenland Havn Tjenester Kontaktinformasjon

Havnenytt

– Trenger arbeid for innvandrere

11.08.2016
Det skriver PD på lederplass, og berømmer samtidig Grenland Havns villighet til å satse på ansatte med en annen kulturbakgrunn.

Godsutvikling i Grenland Havn IKS 1. halvår 2016

Stor økning på Ro-Ro og Ro-Pax – noe svakere en forventet på containere, tørrbulk, våtbulk og tradisjonelt stykkgods. Statistikken for godsutviklingen i havna viser for 1. halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår 2015 en nedgang totalt på 4,8 % i tradisjonelle godsstrømmer som våtbulk, tørrbulk, container aktiviteten og generelt stykkgods. For enhetslaster på Ro-Ro og […]

Sommervikarene på plass i havna

22.06.16
To unge karer fra henholdsvis Langangen og Eritrea er klare til å gjøre en innsats for vedlikeholdsarbeidet i Grenland Havn.

Mer havnenytt i arkivet

Grenland Havn – et mangfold av muligheter

Relaterte nyheter

 • Vil ruste opp kaia for 26 millioner kroner
  September 21, 2016
  Grenland Havn og Bamble kommune vil oppruste dampskipskaia i Langesund. Pris: Rundt 26 millioner kroner.Grenland Havn og Bamble kommune vil oppruste dampskipskaia i Langesund. Pris: Rundt 26 millioner …
 • Blir elva for trang for båt og bygg?
  September 20, 2016
  ROM Eiendom mener de gir plass til båttrafikken, med ekstra margin. Skipper på «Henrik Ibsen» mener det blir pinetrangt.og flere av hans folk var med på befaringen, men Flogstad understreket at Grenla …
 • Jobber for landstrøm i 2018
  September 12, 2016
  Grenland Havn har søkt om Enova-støtte til etablering av landstrøm. Anlegget kan være på plass juli 2018.Grenland Havn har søkt om Enova-støtte til etablering av landstrøm. Anlegget kan være på plass …
Se flere relaterte nyheter