Start

Grenland Havn er i første rekke en industrihavn og er utstyrt for å håndtere nesten alle typer gods; tørrbulk, våtbulk, stykkgods og containere. Med et årlig godsomslag på nesten 11 millioner tonn fordelt på over 2 700 anløp er vi en av landets viktigste og mest trafikkerte havner. Vi er også et sentralt intermodalt knutepunkt med direkte tilknytning til jernbane- og veinett.

Havna kan motta skip på opptil 150 000 brutto tonnasje (BT) og er tilrettelagt med RoRo og LoLo forbindelser til Europa. Fra Langesund fergeterminal har Fjord Line daglige avganger til Hirtshals, Stavanger og Bergen. Grenland Havn kan tilby krantjenester, og utleie av truck og mannskap, areal og lagerbygg.

Mer om Grenland Havn Tjenester Kontaktinformasjon

Havnenytt

Rene offentlige rom

14.10.16
Gjennom støtte til TiksPac-konseptet er havna med på å bidra til rene offentlige rom i Bamble kommune.

– Trenger arbeid for innvandrere

11.08.2016
Det skriver PD på lederplass, og berømmer samtidig Grenland Havns villighet til å satse på ansatte med en annen kulturbakgrunn.

Godsutvikling i Grenland Havn IKS 1. halvår 2016

Stor økning på Ro-Ro og Ro-Pax – noe svakere en forventet på containere, tørrbulk, våtbulk og tradisjonelt stykkgods. Statistikken for godsutviklingen i havna viser for 1. halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår 2015 en nedgang totalt på 4,8 % i tradisjonelle godsstrømmer som våtbulk, tørrbulk, container aktiviteten og generelt stykkgods. For enhetslaster på Ro-Ro og […]

Mer havnenytt i arkivet

Grenland Havn – et mangfold av muligheter

Relaterte nyheter

 • Rene offentlige rom
  October 14, 2016
  Grenland Havn ønsker å vise samfunnsansvar for rene offentlige rom, og støtter blant annet TiksPac sitt engasjement i Bamble kommune. Foto:…i et bærekraftig samfunn. Alle kan la seg engasjere og all …
 • Riving av kraftkabel på Kjeøya øker seilingshøyden
  October 4, 2016
  Resultatet av at den luftbaserte kraftlinja som går fra Kjeøya over Voldsfjorden til Herre fjernes og legges i ny landbasert trasé er at…. Det er positivt for fremtidig aktivitet ved terminalen. Fot …
 • Vil ruste opp kaia for 26 millioner kroner
  September 21, 2016
  Grenland Havn og Bamble kommune vil oppruste dampskipskaia i Langesund. Pris: Rundt 26 millioner kroner.Grenland Havn og Bamble kommune vil oppruste dampskipskaia i Langesund. Pris: Rundt 26 millioner …
Se flere relaterte nyheter