Start

Grenland Havn er i første rekke en industrihavn og er utstyrt for å håndtere nesten alle typer gods; tørrbulk, våtbulk, stykkgods og containere. Med et årlig godsomslag på nesten 11 millioner tonn fordelt på over 2 700 anløp er vi en av landets viktigste og mest trafikkerte havner. Vi er også et sentralt intermodalt knutepunkt med direkte tilknytning til jernbane- og veinett.

Havna kan motta skip på opptil 150 000 brutto tonnasje (BT) og er tilrettelagt med RoRo og LoLo forbindelser til Europa. Fra Langesund fergeterminal har Fjord Line daglige avganger til Hirtshals, Stavanger og Bergen. Grenland Havn kan tilby krantjenester, og utleie av truck og mannskap, areal og lagerbygg.

Mer om Grenland Havn Tjenester Kontaktinformasjon

Havnenytt

Mer havnenytt i arkivet

Grenland Havn – et mangfold av muligheter

Relaterte nyheter

 • 2016/200 Kystverket
  January 6, 2017
  Innklaget: Kystverket – Statlig myndighet Klager: Grenland havn IKS Type sak: Rådgivende sak Saken gjelder: De generelle kravene i § 5…Innklaget: Kystverket – Statlig myndighet Klager: Grenland havn …
 • Forskrift om anløpsavgift Grenland Havn 2017, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark
  December 30, 2016
  Dato FOR-2016-12-02-1873 Publisert II 2016 hefte 4 Ikrafttredelse 01.01.2017 Endrer Gjelder for Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner,…kontrollere beregning av Grenland Havn IKSs krav etter denne fors …
 • Planer om landstrøm til alle typer skip
  December 29, 2016
  Søknaden fra Grenland Havn til Enova om støtte til landstrøm på Breviksterminalen, inneholdt planer om tekniske løsninger som skal gjøre…Søknaden fra Grenland Havn til Enova om støtte til landstrøm …
Se flere relaterte nyheter