Start

Grenland Havn er i første rekke en industrihavn og er utstyrt for å håndtere nesten alle typer gods; tørrbulk, våtbulk, stykkgods og containere. Med et årlig godsomslag på nesten 11 millioner tonn fordelt på over 2 700 anløp er vi en av landets viktigste og mest trafikkerte havner. Vi er også et sentralt intermodalt knutepunkt med direkte tilknytning til jernbane- og veinett.

Havna kan motta skip på opptil 150 000 brutto tonnasje (BT) og er tilrettelagt med RoRo og LoLo forbindelser til Europa. Fra Langesund fergeterminal har Fjord Line daglige avganger til Hirtshals, Stavanger og Bergen. Grenland Havn kan tilby krantjenester, og utleie av truck og mannskap, areal og lagerbygg.

Mer om Grenland Havn Tjenester Kontaktinformasjon

Havnenytt

Sommervikarene på plass i havna

22.06.16
To unge karer fra henholdsvis Langangen og Eritrea er klare til å gjøre en innsats for vedlikeholdsarbeidet i Grenland Havn.

Ny havnebåt til Grenland Havn

22.06.2016
Forrige uke kunne farledsavdelingen med glede motta sin nye havnebåt, en Arronet 27 cci work med sentrert styrehus og romslig lasteplass.

Ny fartsforskrift til høring

16.06.2016
Ny forskrift som regulerer fartsbegrensninger i Skien, Porsgrunn og Bamble kommuners sjøområder, også kalt fartsforskriften, er lagt ut til høring med frist 1. november.

Mer havnenytt i arkivet